Min utbildning

Utbildningen finns inte i Sverige ännu, därför gick jag den i Tyskland. Utbildningen är uppdelad i två delar. Första delen är öppen för alla intresserade. Därefter måste man lämna in ett visst antal fallbeskrivningar och gå genom ett praktiskt och ett teoretisk prov. Blir man godkänd på allt får man går vidare och läser del två som tar ca 10 månader till. Under del 2 fortsätter man med fallbeskrivningar som man pratar genom med sin mentor och lämna in. Avslutande prov håller på i 3 dagar och består av en teoretisk och en praktiskt del. I praktiska delen möter man en kund med sin hund. Man får göra ett förstsamtal, analysera hunden och testa några saker och lägger upp en träningsplan för hund och ägare till nästa mötet. Jag fick en 1 årig vallhundstik som drog i koppel och ägaren ansog att hon var allmän "svår kontrollerbar" :) Det var ett mycket trevligt ekipage att jobba med!

För närvarande finns över 1000 utövare av Tellington metoden i 30 länder på sex kontinenter.

Under utbildningen lär...
...man sig självklart alla ”verktygen” som ingår i Tellington metoden. Som alla TTouch (cirkelrunda rörelser), kroppsarbete (bodywork), markarbete (groundwork), hur och när kroppsbandager kan användas, hur man leder hunden i koppel på ett säkert och tydligt sätt för hunden och många fler stora saker och små detaljer.
Men självklart läggs också mycket vikt på inlärningsteorier, hälsa och beteende. (här är några kategorier vi gått genom: hundens lugnande signaler, närma sig en okänd hund på säkert sätt, hundens sätt att uttrycka sig, ”dominans” i hundträning, övningar för sensorisk integration, anatomi, sjukdomar i hundens rörelseapparat, fysiska orsaker som visar sig som beteendeproblem, följa en hund i sina sista dagar, analys av hundens gångmönster i olika situationer, inlärning/uppfostran, klickerträning, grundregler i hundträning, grupparbete med hundar, vad påverkar beteende, rädslor, stress)

Vi jobbade mycket praktisk...
... på varandras hundar men fick även in hundar ”utifrån” för att jobba med medan våra duktiga instruktörers kritiska ögon tittade på oss. Dessutom fick alla jobba vidare på hemmaplan med ”främmande” hundar och analysera och dokumentera. Analysen lämnade man sen till sin personlig mentor för att få konstruktiv kritik, kommentarer och därefter lämnades det till ”högsta chefen” för utbildningen Bibi Degn (Tellington TTouch practitioner III) som har sista ordet om caset bli godkänt. Min personliga mentor var Ursel Steiner som har jobbat i några år som Tellington TTouch pracitioner I och är sjukgymnast för hundar.

Mina meriterade lärare...

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)